درباره شرکت

هوشمندترین نرم افزار با قدرتمند ترین سخت افزار

یک بار برای همیشه کیفیت گزارش گیری کاری را انتخاب کنید

شروع به کار این مجموعه از سال 1395 در عرضه محصولات سیستم های حضور و غیاب، کنترل دسترسی، نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار مدیریت باشگاههای ورزشی، حقوق و دستمزد و نرم افزارهای مالی و حسابداری می باشد.

درخواست مشاوره 88517524-021
×